Volledige EFR en CFC instructeurscursus

De volledige EFR en CFC instructeurscursus is een programma dat, afhankelijk van de groepsgrootte, ongeveer anderhalve dag duurt.

Vereisten vooraf:

    je moet minimaal 18 jaar oud zijn
en
    een erkende cursus eerste hulp en reanimeren hebben gevolgd in de laatste 24 maanden. Dit kan uiteraard de EFR/CFC cursus zijn maar iedere erkende EHBO opleiding is voldoende om aan deze eis te voldoen.

Mocht je niet in het bezit zijn van de vooropleiding, dan kan je die uiteraard ook bij ons volgen.
Zie voor details hierover www.kinderen-ehbo . Kort voordat de instructeurscursus gegeven wordt, is er altijd een EFR/CFC cursus gepland waarmee je aan de voorvereisten voldoet.

Mocht je wel een eerste hulp opleiding voor volwassen maar nog niet voor kinderen gevolgd hebben, dan is dat geen probleem. Deze stof wordt in voldoende mate behandeld tijdens de instructeur cursus.

Programma:

Eerste dagdeel, meestal op een avond:
    presentaties over het programma en het leren lesgeven
    workshop: aanleren van vaardigheden

Tweede dag:
    workshop: aanleren van vaardigheden
    organiseren van een EFR/CFC cursus
    marketing en EFR/CFC
    workshop onderhoud reanimatiepoppen
    schriftelijk examen

In totaal maximaal 12 uren.